Polowanie dewizowe na rogacze. Maj 2018, Koledzy myśliwi z Austrii.

^