Polowanie dewizowe na rogacze. Ruja Sierpień 2017, Koledzy myśliwi z Austrii

^