Polowanie dewizowe na rogacze. Maj 2017, Koledzy myśliwi z Austrii

^