Polowanie indywidualne na Kozły, koledzy z Austrii, maj 2015

^