Polowanie indywidualne na byki, koledzy z Austrii, 09.2015

^